ADHD Symptomer – Har jeg ADHD?

Her er en liste med de mest vanlige ADHD symptomer, de såkalte kjernesymptomene:

Oppmerksomhetssvikt

 1. Lite oppmerksom på detaljer og gjør lett slurvefeil.
 2. Har problemer med å opprettholde konsentrasjon under arbeid og ved fritidsaktiviteter.
 3. Reagerer ofte ikke på direkte tiltale.
 4. Oppfatter ofte ikke instruksjoner og mislykkes ofte i å fullføre påbegynte oppgaver.
 5. Dårlig evne til å organisere oppgaver og gjøremål.
 6. Misliker og prøver å unngå oppgaver som krever mental utholdenhet.
 7. Tendens til å miste eller rote bort gjenstander som er viktige for arbeidsoppgaver eller fritidsoppgaver.
 8. Blir lett avledet av utenforliggende inntrykk (mister fokus)
 9. Er glemsom i det daglige.

Hyperaktivitet

 1. Kroppslig uro, som fikling med hendene, ristende føtter eller stadig skifting av sittestilling.
 2. Må anstrenge seg for å sitte på plassen sin på møter eller i andre sammenhenger hvor det forventes.
 3. Har stadig følelse av rastløshet eller indre uro.
 4. Har vansker med å opptre stille og rolig under spill eller andre fritidsaktiviteter.
 5. Virker ofte “hyper” eller “giret”.
 6. Er ofte “overdrevent” pratsom.

Impulsivitet

 1. Begynner ofte å svare før spørsmålet er ferdig stilt.
 2. Har en tendens til å avbryte andre eller bryte inn i andres pågående aktivitet.
 3. Har vansker med å vente på tur.

Mange med ADHD eller ADD uttaler at de har et “røykteppe” rundt hjernen som fungerer som en slags “mur” som hindrer dem i å utnytte sitt fulle potensial. Man vet gjerne hva som er bak muren, men klarer ikke å “se” det.

Se listen over ADHD Symptomer og typiske tilleggsvansker ved ADHD. Man kan ha ADHD uten å være hyperaktiv.

Eksterne kilder om ADHD:

VG:

TV2:

Vårt Land:

Biip.no:

Previous post:

Next post: